Personoplysninger

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

 • At Fonden Spejderhjælpen CVR.nr. 11719937 er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
 • At du er velkommen til at kontakte formand Marianne Karstensen – Mail: [email protected].
 • At formålet med behandling af dine personoplysninger er, at levere materialer og information om Spejderhjælpen til dig og din spejdergruppe, samt holde dig orienteret om nyheder, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 5 stk. 1 b.
 • At retsgrundlaget (hjemlen) for at vi behandler dine personoplysninger er dit samtykke. Du kan pået hvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage.
 • At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige (f. eks. navn, adresse, telefon og e-mail).
 • At vi ikke videregiver dine personoplysninger.
 • At vi udelukkende indsamler personoplysninger, som du selv har afgivet.
 • At vi opbevarer dine personoplysninger i højest 5 år eller indtil du trækker dit samtykke tilbage.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Du har ret til indsigt, berigtigelse og sletning af dine personoplysninger
 • Du har ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger
 • Du har ret til indsigelse hvis du er uenig i vores behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan få tilsendt dine oplysninger. Bemærk at der alene er tale om oplysninger du selv har givet os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller email [email protected], se evt. mere på www.datatilsynet.dk.