Særlige indtjeninger

Hvert år tjener spejdere fra de fem spejderkorps en uge i september penge til Spejderhjælpen. I mange grupper er det en fast tradition at deltage.

Der er stadig den klassiske spejderhjælp, hvor den enkelte spejder med et spejderhjælpskort i hånden laver mindre arbejdsopgaver mod betaling. Mange spejder­grupper har også udviklet nye seje idéer til indtjening, hvor man i gruppen i fælles­skab tjener penge på sponsorløb, kagesalg, fællesspisning mv.

Takket være bidragene, som spejderne indtjener, har Spejderhjælpen siden første år i 1960 uddelt / doneret mere end 31 mio. kr. til projekter for børn, som har det svært.

 

Udover spejdergruppernes indtjening har voksne spejdere de seneste år bidraget med særlige indtjeninger:

  • I 2021 indtjente et par voksne skatere og spejdere fra Allerød 17.000 kr. til Spejderhjælpen.
  • Et par voksne spejdere indtjente i 2019 til Spejderhjælpen ved deltagelse i et velgørenhedsrally (Baltic Sea Rally).
  • Spejderhjælpen modtager overskud fra salg af udvalgte mærker fra Mærkelex.
  • Kollekten i nogle folkekirker tilgår Spejderhjælpen.
  • Gaver og indsamlinger hos Danske Baptisters Spejderkorps tilgår Spejderhjælpen som et supplement til spejdernes indtjening.

Mærker

36 timer mærket
Skovskider mærket
Madtropperne mærket

Skirty mærket

Skirty 365 mærket