Bidrag og donationer

Hvert år tjener spejdere fra de fem spejderkorps en uge i september penge til Spejderhjælpen. I mange grupper er det en fast tradition at deltage.

Der er stadig den klassiske spejderhjælp, hvor den enkelte spejder med et spejderhjælpskort i hånden laver mindre arbejdsopgaver mod betaling. Mange spejder­grupper har også udviklet nye seje idéer til indtjening, hvor man i gruppen i fælles­skab tjener penge på sponsorløb, kagesalg, fællesspisning mv.

Takket være bidragene, som spejderne indtjener, har Spejderhjælpen siden første år i 1960 uddelt / doneret mere end 31 mio. kr. til projekter for børn, som har det svært.

 

Donationer

Spejderhjælpen modtager gerne donationer. I de senere år er donationerne kommet fra

  • Skaterdrenge fra Allerød indtjente i foråret 2021 til en formidabel og helt uventet donation på over 17.000 kr. til Spejderhjælpen.
  • Spejderhjælpen modtog i 2019 en donation fra et par voksne spejdere, der deltog i et velgørenhedsrally (Baltic Sea Rally).
  • Mærkelex donerer til Spejderhjælpen.
  • Kollekten i nogle folkekirker tilgår Spejderhjælpen.
  • Gaver og indsamlinger hos Danske Baptisters Spejderkorps tilgår Spejderhjælpen som et supplement til spejdernes indtjening.

Hvordan modtager vi bidrag

Bankforbindelse Nordea 2510 – 0751 256 647.

MobilePay 82535.

Mærker

36 timer mærket
Skovskider mærket
Madtropperne mærket

Skirty mærket

Skirty 365 mærket