Vold mod børn

Mødrehjælpen og Spejderhjælpen går sammen mod vold mod børn

Spejderhjælpen arbejder i 2022 sammen med Mødrehjælpen i en indsats mod vold mod børn.

Der alt for mange voldsudsatte børn i Danmark, der går under radaren, og alt for få af de børn, der har allermest brug for det, finder vej til den hjælp, Mødrehjælpen og andre tilbyder.

Spejderne kan være med til at gøre en afgørende forskel. Sammen med Mødrehjælpen vil vi gerne hjælpe de børn og unge, som sidder med oplevelser med vold i hjemmet eller måske har en ven, som har sådan nogle oplevelser derhjemme, og som føler, de står alene med ansvaret. Det vil vi ved at udbrede kendskabet blandt spejderne til Mødrehjælpens hjemmeside www.erduokay.dk og til Mødrehjælpens øvrige tilbud.

Børneekspertpanelet og Mødrehjælpens del af erduokay.dk er blevet til i et partnerskab mellem Mødrehjælpen og Ole Kirk’s Fond.

Gennem samarbejdet i 2022 bidrager Spejderhjælpen med en formidlingsindsats, som det ikke ville være muligt for Mødrehjælpen at gennemføre selv.

De midler, danske spejdere tjener til Spejderhjælpen i år, går til Mødrehjælpen, som vil bruge pengene til at udvikle og styrke arbejdet med deres børneekspertpanel, så børnenes stemmer og perspektiver fortsat bliver hørt og vægtet. Mødrehjælpen vil også udvikle og målrette hjemmesiden www.erduokay.dk samt informationsmaterialer, der henvender sig til både voksne pårørende og børnene selv. Midlerne fra Spejderhjælpen gør, at Mødrehjælpen kan gennemføre en kampagne, der spreder budskabet blandt voksne, der har kontakt til børnene i hverdagen – på skolerne, efterskolerne, i ungdomsklubberne osv. Herigennem håber Mødrehjælpen at kunne nå ud til de børn, der potentielt går under radaren. Læs mere i de to faktabokse.

Spejderhjælpen er på denne måde med til at sikre, at en meget udsat gruppe børn og unge får adgang til den hjælp, de har brug for, og at jævnaldrende og voksne omkring dem får at vide, hvordan de kan hjælpe, så ingen står alene med ansvaret.

Du kan se aktivitetsmateriale fra projektet her

 

 

Børneekspertpanelet

Mødrehjælpen har udviklet et børneekspertpanel, som består af børn og unge, som selv har oplevelser med fysisk og/eller psykisk vold i familien. Børneekspertpanelet hjælper Mødrehjælpen til at forstå den situation, de befinder sig i, de problemstillinger, der er relevante for dem, og hvilken hjælp, de har behov for. Børnene har indtil nu testet både onlinegrupper og naturterapi, og været med til at udvikle erduokay.dk, så sitet taler til børn og unge på en meningsfuld måde.

erduokay.dk

Mødrehjælpen har udviklet en hjemmeside, hvor børn og unge på tværs af landet kan finde viden om vold, spejle sig i andre børns historier og få bekræftet deres følelser og oplevelser, hvis de er udsat for vold derhjemme.

På erduokay.dk kan børnene chatte med en af Mødrehjælpens professionelle rådgivere eller deltage online i unge-grupper med andre unge, som også har oplevelser med vold i hjemmet. Derfra kan børnene blive hjulpet godt videre. Enten ind i Mødrehjælpens indsatser, eller videre til andre organisationer, hvor netop de kan finde den rette hjælp. Mødrehjælpen tilbyder også mere intensive rådgivnings- og behandlingsforløb for voldsudsatte børn og deres mødre. Gennem naturterapi kan børnene f.eks. opleve, at naturen kan påvirke dem positivt, mindske deres stresssymptomer og give dem ro.