Projekter

Fokus er at efterleve Spejderhjælpens formål. De penge, som spejderne indtjener går derfor til projekter, som støtter børn, der har det svært.

Projekter kan være et samarbejdsprojekt, et partnerskabsprojekt, som strækker sig over en længere periode gerne flere år. Et projekt kan være forankret i et land eller i flere lande.

Spejderhjælpens aktuelle partnerskabsprojekt med landsforeningen LEV og Danske Handicaporganisationer, hvor vi støtter børn med udviklingshandicap i Ghana, dækker 2019 – 2021, som er de tre år, hvor spejderne indtjener midler til projektet i Ghana. Projektet implementeres i årene 2020 – 2022.

Spejderhjælpen har erfaring med internationale projekter og partnerskaber. Spejderhjælpen bidrager med en specifik viden om og perspektiv på børn og unge, herunder målgruppens involvering i udviklings- og oplysningsarbejde. Spejderhjælpen ser et udviklingspotentiale i partnerskaber, hvor målgruppen er med til at tage ansvar for udviklingen. I partnerskabsprojekter er Spejderhjælpen motiveret til at lade sig inspirere yderligere af det strategiske oplysnings-, indsamlings- og udviklingsarbejde, som en partner arbejder med.

Spejderhjælpen kan også etablere konkrete samarbejder, som kan være koblet til korpsenes projekter.