Ghana

Om projektet

”Alle børn fortjener en ven”
er titlen på det aktuelle samarbejdsprojekt med Danske Handicaporganisationer og Landsforeningen LEV

Spejderhjælpen, Landsforeningen LEV og Danske Handicaporganisationer har indgået en samarbejdsaftale om at finansiere og gennemføre projektet ”Alle børn fortjener en ven” med det formål at fremme inklusion i lokalsamfund blandt børn med udviklingshandicap i Ghana. Samarbejdet er treårigt og løber i perioden 2019 – 2021.

I Ghana samarbejder Spejderhjælpen med LEV’s søsterorganisation, Inclusion Ghana. Inclusion Ghana har indgået et samarbejde med Ghana Girl Guide Association and Ghana Scout Association.

Udviklingshandicap er i Ghana omgærdet med stærke fordomme. Projektet skal nedbryde fordomme, skabe accept, social kontakt og et skole- og fritidsliv, så børn med udviklingshandicap også får mulighed for at udvikle sig socialt og kan blive en værdig del af det samfund, de bor i.

Projektet bidager til at sikre, at børn med udviklingshandicap opbygger selvtillid og bliver inkluderet i deres lokalsamfund.

Spejderne bidrager til at skabe venskabsordninger. Spejderne bliver best buddies med børn med udviklingshandicap. Deres møder finder primært sted på skoler og markedspladser, i kirker og på andre kendte steder, hvor det er let samle folk.

Venskabet vil hjælpe det enkelte barn med udviklingshandicap til at styrke de sociale relationer og få mere selvtillid. I dag er dette desværre en stor udfordring for børn med udviklingshandicap i Ghana. De føler sig ofte ekskluderet og ensomme.

Samlet set vil projektet bidrage til at sikre at lokalsamfundet og andre interessenter i Ghana får en større forståelse for børn med udviklingshandicap og at de ser børnenes potentialer.

Hvad er udviklingshandicap?

Personer med udviklings­handicap er karakteriseret ved, at de kognitivt ikke udvikler sig så meget eller så hurtigt som andre. Det viser sig allerede i barndommen, hvor kognitive, sproglige, motoriske og sociale evner og færdigheder sjældent svarer til det, der ses hos jævnaldrende.

I Ghana arbejder Inclusion Ghana også med børn og unge med andre udviklingsforstyrrelser – fx autisme – og med børn og unge med motoriske og sproglige vanskeligheder som cerebral parese (spastisk lammelse).

Du kan se aktivitetsmateriale fra projektet her og her

 

 

Fakta om Ghana

Land: Ghana
Hovedstad: Accra
Forventet levealder: 59,5 år
Befolkningstal: 28,21 millioner
Sprog: Engelsk (officielt sprog), derudover en række forskellige stammesprog
Børnedødelighed (under 5 år): 93 ud af 1000
Personer med handicap: WHO estimerer at 15 % af verdens befolkning har et handicap. Det er mindst 4 mio. mennesker i Ghana.
Personer med udviklingshandicap: Inclusion Ghana anslår på baggrund af WHO’s opgørelser, at der er mindst 600.000 personer med udviklingshandicap i Ghana.

Nathan på 12 år

Nathan er 12 år. Han har en udviklingsforstyrrelse i form af autisme.
Som lille barn var han meget ensom og fik ikke lov at komme uden for hjemmet.
Hverken Nathan eller hans mor troede, at han kunne bidrage med noget i dette liv. Hans forældre mente, at det var bedst at han var fuldstændig ekskluderet fra lokalsamfundet. De var flove over Nathan og også bange for, at andre skulle gøre ham fortræd, uden at der var nogen til at beskytte ham. Heldigvis fik både Nathan og hans familie støtte til at forstå og gøre noget ved deres situation, og i dag er Nathan i snedkerlære, han er lokal fodboldtræner og tør drømme om en fremtid, hvor han er glad.
Se en kort film om Nathan her

Samarbejdspartnere

Danske Handicaporganisationer (DH)

DH er en paraplyorganisation, der blev stiftet i 1934. DH’s 34 medlemsorganisationer har tilsammen over 330.000 medlemmer, der dækker alle typer handicap. DH arbejder med udgangspunkt i FN’s Handicapkonvention for et fuldt inkluderende samfund, hvor personer med handicap på lige fod med alle andre medborgere har ret til fuld og lige deltagelse i samfundslivet. DH arbejder internationalt for at understøtte, at personer med handicap i andre lande får de samme muligheder. DH og flere medlemsorganisationer har samarbejdet med den ghanesiske handicapbevægelse siden 2002.

Landsforeningen LEV

Lev blev stiftet i 1952 og fungerer som både medlems- og paraplyorganisation. Lev har ca. 10.000 medlemmer og mange aktive i medlemskredse rundt i hele Danmark. Derudover har Lev 16 landsdækkende medlemsforeninger, der dækker forskellige typer af udviklingshandicap, fx Landsforeningen Downs Syndrom. Lev arbejder med udgangspunkt i FN’s Handicapkonvention for et fuldt inkluderende samfund, hvor personer med udviklingshandicap på lige fod med alle andre har ret til fuld og lige deltagelse i samfundslivet. Lev arbejder internationalt for og med personer med udviklingshandicap i udviklingslande, hvor deres rettigheder kun i et meget lille omfang bliver taget seriøst.

Inclusion Ghana

Inclusion Ghana blev stiftet i 2009 og er i dag er en anerkendt netværksorganisation med 26 medlemsorganisationer, som arbejder for inklusion af personer med udviklingshandicap og deres familier i Ghana. Organisationen er medlem af Ghana Federation of Disability Organisations (GFD), den ghanesiske paraplyorganisation for handicaporganisationer i Ghana, svarende til DH.

Inclusion Ghana styrker personer med udviklingshandicap og deres familier, så de kan stå frem og tale for sig selv, og arbejder derudover med oplysning og fortalervirksomhed, så det ghanesiske samfund forstår hvad udviklingshandicap er og stopper med at diskriminere børn og unge, som ser anderledes ud – ud fra mottoet: ”Let’s move our children from the back of the houses to the front yard”. Lev har samarbejdet med Inclusion Ghana siden organisationen blev stiftet.