Tidligere projekter

Mødrehjælpen 2022

“Vold mod børn”

Spejderhjælpen støttede i 2022 Mødrehjælpen i en indsats mod vold mod børn. Spejderhjælpen var sammen med Mødrehjælpen med til at udbrede kendskabet blandt spejderne til hjemmesiden www.erduokay.dk og til Mødrehjælpens øvrige tilbud. Spejderhjælpens aktivitetsmateriale indeholdt inspiration til, hvordan man kan arbejde med børns psykiske og fysiske grænser. Spejderhjælpen var på denne måde med til at sikre, at en meget udsat gruppe børn og unge får adgang til den hjælp, de har brug for, og at jævnaldrende og voksne omkring dem får at vide, hvordan de kan hjælpe, så ingen står alene med ansvaret.

Ghana 2019 – 2021

”Alle børn fortjener en ven”

Spejderhjælpen støttede med de indtjente penge Danske Handicaporganisationers og Levs arbejde med at udvikle unikke lokalsamfundsmiljøer for børn med udviklingshandicap i Ghana. Projektet rummede både awareness-aktiviteter rundt om i Ghana for at forbedre mulighederne for at børn med udviklingshandicap rummes lokalt, og inkluderende aktiviteter for børn med udviklingshandicap, hvor en ”best-buddy”-ordning for børn med udviklingshandicap og ghanesiske spejdere har været central.

På trods af covid19-epidemi i projektperioden er der sket en ændring i grundopfattelserne af mennesker med udviklingshandicap i Ghana hos de mange, der var i berøring med projektet.

Rwanda 2016 – 2018

”Uddannelse for alle”

Alle børn har ret til at gå i skole, og på verdensplan er det lykkedes at få 90 procent af alle verdens børn i skole. Børn med handicaps udgør en meget stor del af de 10 procent, der aldrig kommer i skole. Derfor samarbejdede Spejderhjælpen med Danske Handicaporganisationer fra 2016 – 2018 om at støtte børn med handicap i deres skolegang i Rwanda. Projektet resulterede bl.a. i at lokale skolefællesskaber er fortalere for at børn med handicap har fået ret og evne til at gå i skole. Mere end 100 børn med handicap er indskrevet på 5 projektskoler. Yderligere 55 børn med handicap er støttet med skolematerialer og 92 lærere er trænet. Projektskolerne er gjort mere tilgængelige fysisk og nogle udvalgte få trængende børn med handicap er rehabiliteret.

Malawi 2015

Pengene støttede oprettelse af køkkenhaver til at styrke familiers ernæring og sundhed i Malawi.

Burma 2010 – 2014

Pengene støttede børn og unge i adgangen til uddannelse i grænseregionen mellem Thailand og Burma/Myanmar.