Tidligere projekter

Rwanda 2016 – 2018

”Uddannelse for alle”
Alle børn har ret til at gå i skole, og på verdensplan er det lykkedes at få 90 procent af alle verdens børn i skole. Børn med handicaps udgør en meget stor del af de 10 procent, der aldrig kommer i skole. Derfor samarbejdede Spejderhjælpen med Danske Handicaporganisationer fra 2016 – 2018 om at støtte børn med handicap i deres skolegang i Rwanda. Projektet resulterede bl.a. i at lokale skolefællesskaber er fortalere for at børn med handicap har fået ret og evne til at gå i skole. Mere end 100 børn med handicap er indskrevet på 5 projektskoler. Yderligere 55 børn med handicap er støttet med skolematerialer og 92 lærere er trænet. Projektskolerne er gjort mere tilgængelige fysisk og nogle udvalgte få trængende børn med handicap er rehabiliteret.

Malawi 2015

Pengene støttede oprettelse af køkkenhaver til at styrke familiers ernæring og sundhed i Malawi.

Burma 2010 – 2014

Pengene støttede børn og unge i adgangen til uddannelse i grænseregionen mellem Thailand og Burma/Myanmar.