Ansøgninger

Fondens formål er at støtte projekter til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn både i Danmark og uden for landets grænser.

Spejderhjælpen arbejder aktuelt med partnerskaber. I de perioder, hvor Spejderhjælpen arbejder i partnerskaber, har vi ikke mulighed for at imødekomme andre ansøgninger.

Spejderhjælpen yder ikke rejsetilskud til enkeltpersoner.

Spejderhjælpen har ikke særlige ansøgningsskemaer eller faste terminer for at modtage ansøgninger.

Ansøgninger til Spejderhjælpen sendes til [email protected]