Spejderhjælpen ledes af en frivillig bestyrelse med repræsentanter fra alle fem spejderkorps. Spejderhjælpens bestyrelse er sammensat af en fra hvert korps og tre øvrige medlemmer. Hvert korps har desuden tilknyttet en tilforordnet til bestyrelsen.

Bestyrelsen

Formand
Marianne Karstensen
Civilt medlem
maka@maka.dk

Næstformand
Mette Geil
Civilt medlem
mail@mettegeil.dk

Korpsrepræsentanter

Dansk Spejderkorps Sydslesvig
Inger Würtz
i-wuertz@foni.net

De grønne pigespejdere
Anna Thomsen
anna.thomsen@spejderne.dk

Det Danske Spejderkorps
Daniella Bechmann
dogd@os.dk

KFUM-Spejderne i Danmark
Hanne Friis Kaas
kaas@kfumscout.dk

Tilforordnede

De grønne pigespejdere
Hanne Jensen
hanne.jensen.2009@gmail.com

Det Danske Spejderkorps
Mie Haugaard
mie.h.haugaard@gmail.com

KFUM-Spejderne i Danmark
Christian Andersen 
casbjorn@hotmail.com

Frivillige

Frivillig kasserer
Pia Poulsen
kasserer@spejderhjaelpen.dk