Spejderaktiviteter

Spejderhjælpen udvikler løbende materialer til, hvordan man som spejdergruppe kan engagere sig i Spejderhjælpen.  Formålet med materialet er, dels at øge spejdernes forståelse af børn og unges rettigheder i Danmark og ude i verden, og dels at inspirere til, hvordan spejderne kan bidrage til at indtjene penge til Spejderhjælpens projekter.

Spejderhjælpen har udarbejdet aktivitetsmaterialer til projektet “Alle børn fortjener en ven”.

Projektmateriale udgivet 2019 kan downloades her

Projektmateriale udgivet 2020/2021 kan downloades her

I skal tilpasse aktiviteterne til situationen med Covid-19 så I kan overholde gældende lovgivning og retningslinjer om fx håndvask, afstand og forsamling.

FN’s verdensmål

I september 2015 vedtog FN’s Generalforsamling 17 nye mål for bæredygtig udvikling frem mod år 2030. Verdensmål betyder, at alle lande skal arbejde for en bedre fremtid for Jorden og dens beboere på tværs af alle befolkningsgrupper.

Spejderhjælpens indsats understøtter flere af FN’s verdensmål: mål 4 Kvalitetsuddannelse, mål 10 Mindre ulighed og mål 17 partnerskaber for handling.

Læs mere om verdensmålene og få inspiration til jeres spejderarbejde:
https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Projektmateriale

Spejderhjælpen har udarbejdet aktivitets katalog til projektet ‘Alle børn fortjener en ven’. Download det her: