Afregning

Når I har indtjent penge til Spejderhjælpen, skal pengene sendes ind til jeres eget korpskontor. Det er lidt forskelligt, hvordan korpskontorerne modtager betalingen:

Dansk Spejderkorps Sydslesvig

Sæt de indtjente penge ind på konto i Union Banken:
IBAN: DE90215201001001250260
BIC: UNBNDE21 og husk at anføre gruppenavn.

Danske Baptisters Spejderkorps

Sæt de indtjente penge ind på konto nr. 9102-2025749602 og husk at anføre gruppenavn.

De grønne pigespejdere

Sæt de indtjente penge ind på konto nr. 3001-5500214 og husk at anføre enten gruppenavn eller -nummer.

Det Danske Spejderkorps

Sæt de indtjente penge ind på konto nr. 4183-2101327 og husk at anføre enten gruppenavn eller -nummer.

KFUM-Spejderne i Danmark

Sæt de indtjente penge ind på konto nr. 4183-4330164069 og husk at anføre enhedsnavn.

Korpsene sender pengene videre til Spejderhjælpen i perioden december – februar. Der går derfor et stykke tid fra jeres indtjening, til vi kan se det samlede resultat af årets indsamling.

TAK!

Spejderhjælpen vil gerne takke alle der på
den ene eller anden måde har bidraget til
at støtte vores projekter.